Diehtu AS

Diehtu AS (samisk for “kunnskap”) ble etablert i oktober 2008 og drives av Kjell Knudsen.

Firmaet ble i utgangspunktet opprettet for å bistå med organisatorisk, teknologisk og annen kunnskap til profesjonalisering og synliggjøring av bedrifter, organisasjoner og kommunale institusjoner. Hovedfokus var det samiske språkområdet med base i Kåfjord.

På grunn av annet arbeid er det nå kun webtjenestene, primært personlig webhosting og rådgiving som tilbys.

Les mer om webtjenestene >.

Ta kontakt på 95042322 dersom du har spørsmål.