Diehtu digiduodji – digitale tjenester

Våre internettløsninger fokuserer på innhold og brukervennlighet, både for den som skal være ansvarlig for oppdatering av websiden og den besøkende. Etter evaluering av eksisterende løsninger og i samråd med kunden finner vi frem til løsninger som er tilpasset behovene.

Våre tekniske løsninger er basert på åpen kildekode (open source) eller på andre systemer som er gratis eller har lav kostnad, alle med en stor profesjonell brukerskare over hele verden. Dette gjør det lett å overføre ansvar til andre firmaer eller personer ved behov.

Avhengig av kundens behov kan vi ta oss av én eller flere av følgende oppgaver.

 • Norsk og internasjonal domeneregistrering
 • Webhotell med eller uten publiseringsverktøy
 • Opplæring i publisering slik at kunden vil være uavhengig av oss i det daglige
 • Design
 • Utvikling av tekstinnhold på relevante språk
 • Synliggjøring og annonsering av siden i Norge og internasjonalt
 • Synliggjøring og profilering gjennom Facebook og MySpace
 • Løsninger for internettsalg
 • Enkel administrasjon av nyhetsbrev
 • Intranett/extranett
 • Oppfølging i ettertid og forslag til utvikling og forbedringer
 • Drift av e-post og epostlister
 • Generell IT support, opplæring og rådgiving hos kunden.
  Vi kan også hjelpe med opplæring og utvikling av innhold i andre publiseringsystemer, som Custom Publish, eZ Publish, Joomla med flere.

Ta kontakt for en samtale eller les mer om våre tekniske løsninger under.

Web

Et brukervennlig publiseringsverktøy er nøkkelen for fortløpende oppdatering av nettstedet. Det er viktig med løsninger som er så enkle å bruke at de ansvarlige faktisk gjør oppdateringer når det er nødvendig. Mange nettsteder blir opprettet med profesjonelt utseende, men aldri eller sjeldent oppdatert fordi man er avhengig av høy teknisk kompetanse for å få gjort oppdateringer.

WordPress

For langt de fleste vil en publiseringsløsning med WordPress dekke behovene. Dette er et system brukt på flere millioner websider. Opprinnelig ble systemet utviklet for å publisere Blogger, men med senere utvikling har det blir vel så godt egnet for administrasjon av vanlige websider. Fokuset på brukervennlighet, bruk av webstandarder og enkelhet er mye av årsaken til systemets suksess.

Har du lyst til å teste WordPress kan du opprette en blogg på http://wordpress.com . Har du allerede en side på wordpress eller blogger er det lett å flytte over til en proff løsning levert av Diehtu.

E-post med profesjonelle løsninger basert på Google mail

For de fleste kunder vil Googles epost løsninger være svært tilfredsstillende med sin brukervennlighet, søkbarhet og lagringsplass. Gjennom dette systemet har alle brukere lett tilgang til sin mail og på den måten de ønsker (webmail og outlook kan brukes om hverandre). Som ansvarlig kan du lett administrere firmaets epost kontoer, lister med mere.  Merk at løsningen uansett ikke medfører reklame ved sending av epost.